محصولات سیلاژ شده

ذرت علوفه ای یک تنی

ذرت علوفه ای بسته بدی 1000 کیلوگرمی

ذرت علوفه ای 100 کیلویی

ذرت علوفه ای بسته بدی 100 کیلوگرمی

ذرت علوفه ای 30 کیلویی

ذرت علوفه ای بسته بدی 30 کیلوگرمی

ذرت علوفه ای فله

تخمیر شده

محصولات بذر ذرت مای ترکیه

بذر ذرت 75MAY75

بذر دانه ای

بذر ذرت 72MAY80

بذر دو منظوره

بذر ذرت HIDO

بذر ذرت علوفه ای

بذر ذرت 89MAY70

بذر دو منظوره(ترجیحا علوفه ای)

توليد وبسته بندی خوراك آماده دام

سوالی که این روز ها در ذهن بیشتر دامداران خطور میکند، این است که آیا لزومی دارد که روش سیلوی سنتی خود را کاهش دهیم و به روش سیلو مدرن و علوفه ی بسته بندی رو بیاوریم؟!  آیا واقعا علوفه ی بسته بندی برای دامدار نسبت به روش های دیگر مقرون به صرفه تر است؟!