بذر ذرت HIDO

رقم هیدو  HIDO بذر از گروه فائو 700(علوفه ای)

 • برداشت 85 تا 95 روز
 • مناسب کاشت در اقلیمهای مختلف کشور
 • مناسب برای کشت اول و دوم
 • تعداد برگ روی بوته 12 الی 19
 • برگها پهن و نیمه افراشته
 • متوسط:
 • میزان پروتئین 9 الی 10٪ .
 • نشاسته 30٪
 • ماده خشک بالای 32%
 • نسبت دانه به ساق و برگ:حدودا 40٪
 • رشد رویشی بسیار سریع
 • دارای ساقه ای قطور که علاوه بر افزایش تناژ در برداشت،مقاوم به خوابیدگی و شکستگی می باشد
 • دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده
 • حفظ سبزینه گیاه تا پایان دوره رشد(staygreen)
 • دانه بندی فوق العاده(تا نوک بلال)
 • مقاومت عالی به بیماریها و تنشها
 • پتانسیل عملکرد بالای 100 تن
 • عملکرد علوفه در واحد سطح بالاست و بهمین نسبت نرخ سود نیز بالا می باشد

تصاویر و ویدئوها