بذر ذرت 89MAY70

رقم 89MAY70  بذر از گروه فائو 700  دو منظوره(ترجیحا علوفه ای)

 • برداشت علوفه 85تا 95 و دانه ای 125 تا 135 روز
 • مناسب کاشت در اقلیمهای مختلف کشور
 • دور بلال 14 تا 18ردیف
 • تعداد برگ روی بوته 12 الی 19
 • برگها پهن و نیمه افراشته
 • متوسط میزان پروتئین 9 الی 10%
 • نشاسته حدودا 30 درصد
 • ماده خشک در علوفه بالای 32%
 • رشد رویشی بسیار سریع
 • مناسب برای کشت اول و دوم
 • دارای ساقه ای قطور که علاوه بر افزایش تناژ در برداشت علوفه ای،مقاوم به خوابیدگی و شکستگی می باشد
 • دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده
 • حفظ سبزینه گیاه تا پایان دوره رشد(staygreen)
 • دانه بندی فوق العاده(تا نوک بلال)
 • مقاومت عالی به بیماریها و تنشها
 • پتانسیل عملکرد دانه 20 تن و علوفه ای بالای 100 تن
 • عملکرد علوفه و برداشت دانه در واحد سطح بالاست و بهمین نسبت نرخ سود نیز بالا می باشد

تصاویر و ویدئوها