بذر ذرت 75MAY75

معرفی رقم 75MAY75 بذر از گروه فائو 700  (دانه ای)

 • طول دوره رشد 115 تا 125 روز
 • مناسب کاشت در اقلیمهای مختلف کشور
 • دور بلال 16 تا 20ردیف
 • رشد رویشی بسیار سریع
 • مناسب برای کشت اول و دوم
 • دارای ارزش غذایی بسیار بالا که تاثیر فوق العاده ای روی رنگ زرده تخم مرغ و وزن مرغ میگذارد
 • دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده
 • هنگام خشک شدن،رطوبت خود را به سرعت از دست میدهد(drydown)
 • دانه بندی فوق العاده(تا نوک بلال)
 • مقاومت عالی به بیماریها و تنشها
 • فاصله بین بوته ها 15 الی 20 سانتی متر
 • پتانسیل عملکرد دانه ای بسیار بالا(بالای 20 تن)

دارای استاندارد عملکرد و کیفیت از اروپا

کشت این واریته در خاکهای فقیر،توصیه نمی شود

تصاویر و ویدئوها