اسید آمینه گیاهی

اسید آمینه گیاهی

ترکیبات سازنده: پروتئین هیدرولیز شده

تجزیه ضمانت شده:

  • نیتروژن کل (N)
    17.5 %
  • اسید آمینه آزاد
    50 %

کشور تولید کننده: اسپانیا