ثبت برند شرکت سیلاژ علوفه سرخه

سلام خدمت دوستان توليد كننده همانطوري كه مستحضر هستيد پايه واساس شركت سيلاز علوفه سرخه بر اساس كيفيت بنا نهاده شده وخداوند را شاكريم كه توانستيم در اين چند سال اهدافمان را به نحو احسن عملي كنيم لذا تصميم بر ثبت برند کردیم تا  اشخاص حقوقي وحقيقي از اين برند استفاده نابجا نكنند. شركت سيلاژ علوفه سرخه هيچگونه نماينده اي براي فروش علوفه ندارد. هدف ما قطع دست واسطه ودلال هست تا بتوانيم محصولات با كيفيت خود را مستقيم بدست مصرف كننده برسانيم.

 

Comments are disabled.