هیومیک اسید و فولویک اسید

هیومیک اسید و فولویک اسید استخراج شده از لئوناردیت آمریکایی و کاملا محلول در آب

ترکیبات سازنده: هیومیک اسید، فولویک اسید، هیومات پتاسیم

تجزیه ضمانت شده:

 • پتاسیم محلول در آب (K2O)
  8 %
 • مواد هیومیکی کل
  72 %
 • هیومیک اسید
  56 %
 • فولویک اسید
  16 %
 • مواد آلی
  69 %
 • کربن آلی
  40%
 • رطوبت
  6-8 %

کشور تولید کننده: اسپانیا