عوامل بدسبزی در ذرت

عوامل بد سبزی

عوامل بدسبزی در ذرت

 

 1. کاشت اما تاخیر در آبیاری اول(خاکاب)
 2. هوای بسیار گرم و تاریخ کشت نامناسبآماده سازی نامناسب بستر کشت (کلوخه ای بودن زمین)
 3. باقیمانده سموم از کشت قبلی
 4. طول زیاد مزرعه و آبیاری طولانی مدت
 5. تاخیر در آبیاری دوم
 6. خسارت حشرات خاکی،پرندگان و جوندگان
 7. عدم کشت توسط بذرکار یا تنظیم نبودن آن
 8. شکستن تعدادی از دانه های بذر بدلیل تنظیم نبودن دستگاه ردیفکار
 9. عمق نامناسب بذر در خاک
 10. بیماریها
 11. خشکی
 12. بی کیفیت بودن بذر
 13. بافت نامناسب خاک و سله بستن آن
 14. شوری بالای خاک
 15. عدم رعایت دوز مصرف سم استوکلر
  و . . .

آبیاری اول(خاکاب) در هوای بسیار گرم،سبب فاسد شدن چند درصد از بذور میشود.

یک مورد بسیار مهم که بایدبه آن اشاره شود،وجود و حفظ بقایای گیاهی کشت قبل است که علاوه بر حفظ رطوبت خاک،مانع سله بستن آن میشود و تاثیر فوق العاده ای رو خوش سبزی میگذارد.متاسفانه به کرات دیده شده که برخی از کشاورزان،با سوزاندان بقایا،تیشه به ریشه خود زده و متحمل ضرر و زیان میشوند!!

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *