بذر ذرت 72MAY80

رقم 72MAY80 .بذر از گروه فائو 700  (دو منظوره)

 • برداشت علوفه 80 تا 85 و دانه ای 120 تا 130 روز
 • مناسب کاشت در اقلیمهای مختلف کشور
 • دور بلال 14 تا 18ردیف
 • تعداد برگ روی بوته 12 الی 19
 • برگها پهن و نیمه افراشته
 • رشد رویشی بسیار سریع
 • مناسب برای کشت اول بصورت دانه ای و دوم جهت علوفه. .
 • دارای ساقه ای قطور که علاوه بر افزایش تناژ در برداشت علوفه ای،مقاوم به خوابیدگی و شکستگی می باشد
 • دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده
 • حفظ سبزینه گیاه تا پایان دوره رشد(staygreen)
 • مقاومت عالی به بیماریها و تنشها
 • هنگام رسیدن بلال،بسرعت رطوبت خود را از دست میدهد(drydown)
 • دانه بندی فوق العاده(تا نوک بلال)
 • پتانسیل عملکرد دانه 22 تن و علوفه ای بالای 100 تن
 • عملکرد علوفه و برداشت دانه در واحد سطح بالاست و بهمین نسبت نرخ سود نیز بالا می باشد.

تصاویر و ویدئوها